homeวิชาภาษาอังกฤษ อ23101
person
วิชาภาษาอังกฤษ อ23101

ผู้สอน
นาย เฉลิมพล ประเสริฐสังข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาอังกฤษ อ23101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8481

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)