homeวิชาภาษาอังกฤษ อ23101
personperson_add
วิชาภาษาอังกฤษ อ23101

ผู้สอน
นาย เฉลิมพล ประเสริฐสังข์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ อ23101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8481

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)