homeสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว เยาวภา อาทิตย์ตั้ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8482

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระพระพุทธศาสนา    สาระหน้าที่พลเมืองฯ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)