homeสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1
person
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว เยาวภา อาทิตย์ตั้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8482

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สาระพระพุทธศาสนา    สาระหน้าที่พลเมืองฯ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)