homeการบริหารนวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา (บริหารการศึกษา) รุ่นที่ ๑๖
personperson_add
การบริหารนวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา (บริหารการศึกษา) รุ่นที่ ๑๖

ผู้สอน
นาง ศิริวรรณ ศรีนอม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารนวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา (บริหารการศึกษา) รุ่นที่ ๑๖

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8489

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อนุญาตเฉพาะผู้เข้าเรียนเท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)