homeห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4
personperson_add
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4

ผู้สอน
นาง นงลักษณ์ อนันทวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8492

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้น ป.4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)