homeห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4
person
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4

ผู้สอน
นาง นงลักษณ์ อนันทวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8492

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้น ป.4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)