เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อาหารและโภชนาการ ม.1 (พ21101)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์ สารอาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อร่างกายของบุคคลแต่ละเพศ แต่ละวัยแตกต่างกัน การบริโภคอาหารจึงต้องคำนึงถึงหลักโภชนาการ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าและปริมาณเหมาะสมกับสภาพร่างกาย เราจึงควรปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารตามหลักโถชนาการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสุขภาพดีและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ