homeนางสาวปรารถนา กาสา ชั้นม5/1 เลขที่ 30
personperson_add
นางสาวปรารถนา กาสา ชั้นม5/1 เลขที่ 30

ผู้สอน
นางสาว ปรารถนา กาสา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นางสาวปรารถนา กาสา ชั้นม5/1 เลขที่ 30

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
850

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)