homeศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
person
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ผู้สอน
นาง ยุภาพร ว่างเว้น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8506

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)