คอมพิวเตอร์ ป.4
ผู้สอน

นาง พัชรีลักษณ์ กมลเศษ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8508

สถานศึกษา
โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งท่ี่สามารถทำงานด้วยความเร็วสูงและสามารถทำงานที่มีความสลับซับซ้อนได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.