คณิตศาสตร์ ป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

a ยกกำลัง 0  มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อ a มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไป