เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

a ยกกำลัง 0  มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อ a มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไป