คณิตศาสตร์ ป.4
ผู้สอน

นาย ปณิธาน กมลเศษ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8509

สถานศึกษา
โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์

คำอธิบายชั้นเรียน

a ยกกำลัง 0  มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อ a มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.