homeการทำขนมไทย
personperson_add
การทำขนมไทย

ผู้สอน
นาง อมรา ไชยดำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การทำขนมไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8516

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การทำขนมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)