homeการทำขนมไทย
personperson_add
การทำขนมไทย

ผู้สอน
นาง อมรา ไชยดำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การทำขนมไทย

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8516

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การทำขนมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)