homeการสร้างข้อสอบแนวพิซ่า (PISA 100)
personperson_add
การสร้างข้อสอบแนวพิซ่า (PISA 100)

ผู้สอน
person
รศ.ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างข้อสอบแนวพิซ่า (PISA 100)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8543

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนาครูอาจารย์เพื่อให้สามารถสร้างข้อสอบภาษาไทยแนวพิซ่า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)