เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Electrolytes Analyzer

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อธิบายหลักการของการตรวจวัด Electrolytes ในเลือด โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นบทเรียนสำหรับ Experiment 11 ใน 135-332 Clinical Chemistry สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3