homeระบบสำนักงานอัตโนมัติ (ภาคสมทบ)
personperson_add
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (ภาคสมทบ)

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (ภาคสมทบ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8550

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและทำความเข้าใจเบื้องต้นและหลักการการทำงานในสำนักงานอัตโนมัติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)