วิทย์ฯ กลุ่ม 1 1/2556


ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทย์ฯ กลุ่ม 1 1/2556

รหัสวิชา
8554

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ ภาคเรียนที่ 1/2556


฿228.00 -47.81%
฿199.00 -24.62%
฿224.00 -36.57%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)