homeวิทย์ฯ กลุ่ม 1 1/2556
person
วิทย์ฯ กลุ่ม 1 1/2556

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทย์ฯ กลุ่ม 1 1/2556

Class ID
8554

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ ภาคเรียนที่ 1/2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)