บริหาร ฯ รุ่น 18 แผนก.นิเทศฯ


ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บริหาร ฯ รุ่น 18 แผนก.นิเทศฯ

รหัสวิชา
8570

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การนิเทศการศึกษา


฿199.00 -52.26%
฿139.00 -5.76%
฿8,966.00 -49.05%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)