เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาอิสลาม

เกี่ยวกับชั้นเรียนเป็นความรู้จิตวิทยามีมีกล่าวไว้ในอัลกุรอานและหะดีษนบี โดยอาศัยประเด็นหลักที่พูดถึงในจิตวิทยาทั่วไป รวมถึงจิตวทยาสำหรับครู