homeจิตวิทยาอิสลาม
person
จิตวิทยาอิสลาม

ผู้สอน
อุสตาซ อิบรอฮีม อัลมุสตอฟา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
จิตวิทยาอิสลาม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
859

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นความรู้จิตวิทยามีมีกล่าวไว้ในอัลกุรอานและหะดีษนบี โดยอาศัยประเด็นหลักที่พูดถึงในจิตวิทยาทั่วไป รวมถึงจิตวทยาสำหรับครู


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)