homeคณิตศาสตร์
person
คณิตศาสตร์

ผู้สอน
นาย วัฒนศิลป์ เนียนสันเทียะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8611

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

๑.บอกรูปทรงเรขาคณิต

๒.การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)