เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

๑.บอกรูปทรงเรขาคณิต

๒.การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร