homeคณิตศาสตร์
personperson_add
คณิตศาสตร์

ผู้สอน
person
นาย วัฒนศิลป์ เนียนสันเทียะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8611

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

๑.บอกรูปทรงเรขาคณิต

๒.การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)