homeประถมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาง น้ำ วิเศษ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8621

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านออกเสียง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)