homeวิทยาศาสตร์
personperson_add
วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นาง รัชนีย์ ศรีผา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8624

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)