homeกฎหมายปกครอง Administrative Law
person
กฎหมายปกครอง Administrative Law

ผู้สอน
ดร. ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กฎหมายปกครอง Administrative Law

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8626

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เอกสารประกอบการเรียนวิชากฎหมายปกครอง/ อ.ดร.ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)