homeArts [P.4]
person
Arts [P.4]

ผู้สอน
Lugkana Daramas
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Arts [P.4]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8645

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


Arts  P.4 Semester 2/2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   T.BE               

      คลิ๊กเข้าห้องเรียนเลยค่ะ......ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)