homePE [S.5]
person
PE [S.5]

ผู้สอน
Phiphit Lamoon
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
PE [S.5]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8725

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


PE  S.5  Semester 2/2013ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)