ความรู้เบื้องต้นธุรกิจอีคอมเมิรซ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุดวิชาที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต