homeการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management)
personperson_add
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management)

ผู้สอน
person
นาย นัทธพงศ์ นันทสำเริง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
881

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management) ตามมาตรฐาน OHSAS18001


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)