การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management)


ผู้สอน
นาย นัทธพงศ์ นันทสำเริง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management)

รหัสวิชา
881

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำอธิบายวิชา

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management) ตามมาตรฐาน OHSAS18001


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books