homeการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management)
personperson_add
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management)

ผู้สอน
person
นาย นัทธพงศ์ นันทสำเริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
881

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management) ตามมาตรฐาน OHSAS18001


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)