homeราษฎร์สามัคคี ป. 5/2
person
ราษฎร์สามัคคี ป. 5/2

ผู้สอน
person
นาง ไพรัช สิทธิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ราษฎร์สามัคคี ป. 5/2

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8844

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักภาษาและวรรณคดีลำนำ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)