homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2/1 - ม.2/6
person
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2/1 - ม.2/6

ผู้สอน
นางสาว ศิริรักษ์ พันธ์บุรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2/1 - ม.2/6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8848

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101)   ม.2/1 -  ม.2/6  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)