homeภาษาไทยป.3
personperson_add
ภาษาไทยป.3

ผู้สอน
person
นาง พรสวรรค์ เถรวงแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8852

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)