homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาภาษาไทย
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาภาษาไทย

ผู้สอน
person
นาย ประเภท วะชุม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8855

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)