ผู้สอน
นาย ประเภท วะชุม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8855

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสามัคคี


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป.6