homeวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
personperson_add
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ผู้สอน
นางสาว ศิริรักษ์ พันธ์บุรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8876

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ว20202)

ชั้น ม.1/4  - ม1/6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)