ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาศิลปะ
ผู้สอน

นาย ประเภท วะชุม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาศิลปะ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8882

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสามัคคี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป. 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.