homeการวิเคราะห์ Mobile Suit
person
การวิเคราะห์ Mobile Suit

ผู้สอน
ไม่บอก จะรู้ไปทำไม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์ Mobile Suit

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8896

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อยากขับ Gundam ป่าว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)