homeสหกิจศึกษา วจก ม.อ.
personperson_add
สหกิจศึกษา วจก ม.อ.

ผู้สอน
นาย ขจรศักดิ์ วิชัยวรกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สหกิจศึกษา วจก ม.อ.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8910

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)