homeสหกิจศึกษา วจก ม.อ.
person
สหกิจศึกษา วจก ม.อ.

ผู้สอน
นาย ขจรศักดิ์ วิชัยวรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา วจก ม.อ.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8910

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)