homeสังคมศึกษา
personperson_add
สังคมศึกษา

ผู้สอน
person
นาย อังคาร บุญณลัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8934

สถานศึกษา
ท 5

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ร่วมกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)