ผู้สอน
อัจฉรา วัฒนาภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เตรียมสุขภาพองค์รวม 2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8940

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพื่อเรียนรู้การใช้งาน classStart ในรายวิชาสุขภาพองค์รวมคะ