การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ง 22102


ผู้สอน
นาย ภนุวัฒน์ สุดาชม
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ง 22102

รหัสวิชา
895

สถานศึกษา
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ม.2

รหัสวิชา ง 22102 นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ี 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books