homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ง 22102
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ง 22102

ผู้สอน
นาย ภนุวัฒน์ สุดาชม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ง 22102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
895

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ม.2

รหัสวิชา ง 22102 นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ี 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)