homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ง 22102
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ง 22102

ผู้สอน
นาย ภนุวัฒน์ สุดาชม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ง 22102

หมายเลขของวิชา (Class ID)
895

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ม.2

รหัสวิชา ง 22102 นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ี 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)