ผู้สอน
นาย ภนุวัฒน์ สุดาชม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ง 22102


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
895

สถานศึกษา

โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ม.2

รหัสวิชา ง 22102 นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ี 2