homeการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)
personperson_add
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)

ผู้สอน
นาย อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8966

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)