ผู้สอน
นาย อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8966

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร