M2

ผู้สอน
Mrs. Laks Songtham
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
M2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8982

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22104 EIS

1.Pythagorean Theorem

2.Real Numbers

3.Linear Equation Application

4.Parallel Lines


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)