homeเคมี 2
person
เคมี 2

ผู้สอน
นางสาว ศิริวรรณ บุญแสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9008

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา เคมี 2

บทที่ 4 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์

บทที่ 5 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก็สClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)