homeเคมี 2
personperson_add
เคมี 2

ผู้สอน
person
นางสาว ศิริวรรณ บุญแสง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9008

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา เคมี 2

บทที่ 4 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์

บทที่ 5 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก็สClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)