เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

930-201 Service Psychology and Human Relations Section 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักจิตวิทยาเพื่องานบริการ ทฤษฎีบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ คุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า