การบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์_YCC (อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติการบำรุงรักษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์