homeคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย
personperson_add
คอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย

ผู้สอน
kanokwanjamnongrat@gmail.com Kanokwan Jamnongrat
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9059

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)