วิชาภาษาไทย ม.3
ผู้สอน

นาง นิตยา หงษ์ทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทย ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9076

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่าน การเขียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.