homeวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่2
person
วิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่2

ผู้สอน
นางสาว พิมพา ปานศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9079

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฟัง พูด อ่าน เขียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)