homeวิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม (1307 414)
person
วิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม (1307 414)

ผู้สอน
นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม (1307 414)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9084

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม มุ่งถึงการอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาสังคมในเรื่องที่น่าสนใจ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงศึกษาทฤษฎีทางสังคม เช่น ทฤษฎีกดดัน ทฤษฎีการควบคุมสังคม ทฤษฎีทางเลือกเพื่อนำมาประกอบในการวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)