homeวิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม (1307 414)
personperson_add
วิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม (1307 414)

ผู้สอน
นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม (1307 414)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9084

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม มุ่งถึงการอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาสังคมในเรื่องที่น่าสนใจ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงศึกษาทฤษฎีทางสังคม เช่น ทฤษฎีกดดัน ทฤษฎีการควบคุมสังคม ทฤษฎีทางเลือกเพื่อนำมาประกอบในการวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)