homeบธ 0111 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
person
บธ 0111 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ผู้สอน
นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
บธ 0111 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9089

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ  ทั้งแบบเชิงเส้น  อาร์เรย์  ลิงค์ลิสต์  แสตก  คิว  และแบบไม่ใช่เชิงเส้น  ต้นไม้  กราฟ  เครือข่าย  การนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ  เทคนิคการเรียงลำดับ  ค้นหาข้อมูล  การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)