ผู้สอน
นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

บธ 0111 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9089

สถานศึกษา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ  ทั้งแบบเชิงเส้น  อาร์เรย์  ลิงค์ลิสต์  แสตก  คิว  และแบบไม่ใช่เชิงเส้น  ต้นไม้  กราฟ  เครือข่าย  การนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ  เทคนิคการเรียงลำดับ  ค้นหาข้อมูล  การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ