ปวส.1/2 การบัญชี ปีการศึกษา 2_2556
ผู้สอน

นาง พรชนก เฮงประเสริฐ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปวส.1/2 การบัญชี ปีการศึกษา 2_2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9095

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 3000 - 0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

ปวส.1/2 การบัญชี  ปีการศึกษา 2_2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.