homeปวส.1/2 การบัญชี ปีการศึกษา 2_2556
person
ปวส.1/2 การบัญชี ปีการศึกษา 2_2556

ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.1/2 การบัญชี ปีการศึกษา 2_2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9095

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา 3000 - 0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

ปวส.1/2 การบัญชี  ปีการศึกษา 2_2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)