homeคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระดับชั้น-ปวช.1/4 พาณิชยการ
personperson_add
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระดับชั้น-ปวช.1/4 พาณิชยการ

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระดับชั้น-ปวช.1/4 พาณิชยการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9100

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ นักเรียนที่น่ารักทุกคน  (ครูตาล)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)