คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระดับชั้น-ปวช.1/4 พาณิชยการ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ นักเรียนที่น่ารักทุกคน  (ครูตาล)