homeเทคโนโลยีสำนักงาน ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
เทคโนโลยีสำนักงาน ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
พิศาล วัชรสุธากร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสำนักงาน ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
9108

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนสำหรับ นักศึกษาปวช.3สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ STC


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)