คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระดับชั้น-ปวช.1/2 พาณิชยการ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ นักศึกษาที่น่ารักทุกคน -.-