homeวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
person
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9153

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

---


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)